print_label | resize_label

Om AstraZeneca

Om AstraZeneca

Å forbedre helsen er en tøff utfordring som verden står overfor i dag. Som et globalt biofarmasøytisk selskap 
har AstraZeneca en viktig rolle å spille gjennom å forske frem og produsere legemidler som gjør en forskjell. 
Vi samarbeider med akademiske institusjoner, myndigheter og ideelle organisasjoner, samt bioteknologiselskaper og andre legemiddelselskaper verden over, i den hensikt å utveksle kompetanse, informasjon og ressurser.

AstraZeneca er et globalt, innovativt, biofarmasøytisk selskap med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptbelagte legemidler, primært for behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmune sykdommer, kreft, infeksjon og nevrovitenskap.

Les mer på AstraZeneca.no.